Automation and Engineering
Aktualizované
2.1.2016
© EMAC s.r.o. 2010-2016
EMAC s.r.o. okrem realizovaných aplikácii si Vám dovoľuje predstaviť aj vlastné produkty.

   Vlastné produkty

Katalógy

   Zákaznické osvetlenia
sú vyvijané a sú vyrábané firmou EMAC s.r.o.

 

   REK100/20 je redukcia, určená na napojenie I/O pôvodných káblov s pôvodnými konektormi servoriadenia druhej generácie Compax (CPX), na nové servoriadenie tretej generácie Compax3 (C3x). Redukcia je určená pre servoriadenia so špeciálnym rozšírením „C3x...M10“ a „C3x...M12“. (kde „x“ sú rôzne prevedenia servoriadenia Compax3 - S/H/M).
 

   C3S-RC-M22 je ručné ovládanie pre servoriadenie Compax3, vyvinuté firmou EMAC s.r.o. Ručné ovládanie umožňuje simuláciu digitálnych I/O, dvoch analógových vstupov, jedného enkódera a signalizáciu pomocných napätí.
 

   C3S-Demo slúži predovšetkým na oboznámenie sa so servoriadením Compax3 a je vhodné na školiace účely. Compax3 je servoriadenie určené na riadenie rýchlosti otáčok a riadenie polohy. C3S-Demo umožňuje ručné ovládanie pomocou C3S-RC-M22 s možnosťou pripojenia PC.
 

   Kontrola prítomnosti a orientácie ručne usadzovaných súčiastok do dosiek plošných spojov pred vlnou
Kamerový systém kontroluje prítomnosť a orientáciu ručne osadzovaných súčiastok do dosiek plošných spojov pred spájkovacou vlnou. Kontrolna linka používa pre identifikáciu rámov a dosiek Datamatrix kódy, receptúry uložené v SQL databáze, polohovací systém Parker, PLC Siemens a pre archiváciu priemyselné PC. Ďalšie informácie o kontrólnej linke sú uvedené v katalógovom liste.
 
Welcome - unlogged!