Automation and Engineering
Aktualizované
2.1.2023
© EMAC s.r.o. 2010-2023
Kamerové systémy sú určené pre automatizáciu vizuálnej kontroly vyrábaných výrobkov a polotovarov. Pre úspešné zavedenie kamerových systémov je potrebné vykonať štúdiu realizovateľnosti. Štúdia realizovateľnosti zahŕňa:
- návrh funkcii a otestovanie spracovania obrazu na základe dodaných vzoriek,
- určenie podmienok pre prácu kamerového systému,
- špecifikácia rozhrania medzi kamerovým systémom a nadriadeným riadiacim systémom,
- konfiguráciu kamerového systému a ostatných komponentov.

Pre spracovanie štúdie je potrebné dodať vzorky výrobkov, vyplniť a zaslať priložený dotazník.

Ďalej uvádzame formou piktogramov najčastejšie používané funkcie kamerových systémov a konfiguráciu kamerového systému.
Welcome - unlogged!