KONTAKY

Sídlo firmy (fakturačná adresa):

EMAC s.r.o.
Východná 13
911 08 Trenčín
SLOVAKIA

Tel.:      +421 32 3810 232
E-mail:  info@emac.sk


IČO:        45 342 407
DIČ:        2022956342
IČ DPH: SK2022956342

Firma EMAC s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vložka číslo 22475/R

GPS:

48°52'03.70"S
18°02'11.36"V
Prevádzka (adresa pre doručenie tovaru):
EMAC s.r.o
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
SLOVAKIA

Bankové spojenie: ČSOB, č.ú.: 4010056532/7500
IBAN:                     SK08 7500 0000 0040 1005 6532
BIC/SWIFT:           CEKOSKBX
Automation and Engineering
Aktualizované
1.5.2015
© EMAC s.r.o. 2010-2015
Welcome - unlogged!