KONTAKY

Sídlo firmy (fakturačná adresa):

EMAC s.r.o.
Východná 2336/13
911 08 Trenčín
SLOVAKIA

Tel.:      +421 32 3810 232
E-mail:  info@emac.sk


IČO:        45342407
DIČ:        2022956342
IČ DPH:  SK2022956342Firma EMAC s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vložka číslo 22475/R

MAPY.CZ               Google Maps:

GPS:

48°54'16.949"N
18°01'33.662"E
Prevádzka (adresa pre doručenie tovaru):
EMAC s.r.o
Kasárenská 2404/26
911 05 Trenčín
SLOVAKIA

Adresa banky:
CSOB a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
SLOVAKIA

IBAN:            SK08 7500 0000 0040 1005 6532
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Automation and Engineering
Aktualizované
2.1.2023
© EMAC s.r.o. 2010-2023
Welcome - unlogged!
Areál firmy COLD Servis, Kasárenská 2050, Trenčín
budova vľavo od vstupnej brány.