EMAC s.r.o. si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a z tohto dôvodu sme podporili nasledujúce školy, kultúrne podujatia a športové kluby:
Automation and Engineering
Aktualizované
2.1.2023
© EMAC s.r.o. 2010-2023
Welcome - unlogged!
Stredná priemyselná škola
Dubnica n/V
Klub bojového umenia Taekwondo v Trenčíne