V rámci realizácie projetov a dodáviek náhradných dielov ponúkamé zákazníkom nasledujúce služby.

Špecifikácia zadania so zákazníkom
Počas pracovného stretnutia špecifikujeme všetky technické a obchodné požiadavky zákazníka týkajúce sa riešenia požadovanej aplikácie.

Technický návrh riešenia, výpočty, overenie a testovanie
Technický návrh riešenia vychádza zo špecifikácie zadania a znalostí vlastnosti ponúkaných komponentov. Technické návrhy sú podopreté výpočtami. Overenie je realizované pomocou simulačných nástrojov, prípadne testovaním na dodaných vzorkách. Pre technické výpočty používame nástroje, ktoré sú dostupné na našich web stránkach.

Optimalizácia cena ~ výkon ~ životnosť
Počas technického návrhu optimalizujeme pomer cena, výkon a životnosť zariadenia.

Realizácia projektov na kľúč a dokumentácia
Projekty realizujeme na kľúč vrátane predpísanej dokumentácie podľa platnej legislatívy.

Vzdialená správa a dohľad
Počas skúšobnej prevádzky vieme zabezpečiť vzdialenú správu a dohľad nad zariadením.

Školenia obsluhy, nastavovačov a údržby
Zabezpečujeme školenia obsluhy, nástavovačov a údržby na všetky komponenty a systémy, ktoré máme v ponuke.

Technické poradenstvo počas návrhu riešenia
Pre výskumné, vývojové, konštrukčné a realizačné firmy poskytujeme technické poradenstvo počas návrhu zariadení, v ktorých plánujú použitie nami ponúkaných komponentov.

Záručný a pozáručný servis
Na dodavané komponenty a náhradné diely poskytujeme rovnakú záruku akú poskytujú jednotliví výrobcovia. Po uplynutí záruky poskytujeme potrebný platený pozáručný servis.

Dostupnosť náhradných dielov
Pre realizované projekty garantujeme dostupnosť náhradných dielov.
Automation and Engineering
Aktualizované
2.1.2023
© EMAC s.r.o. 2010-2023
Welcome - unlogged!